BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OBVEZNO OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Kako bi ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju na naše tržište donijeli nove, jedinstvene uvjete osiguranja od automobilske odgovornosti, u Jadranskom osiguranju smo kvalitetnim i iznimno konkurentnim programom, napravili dodatan iskorak, ponudivši Vam naš novi, individualizirani cjenik za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti.

DOBAR VOZAČ VRIJEDI VIŠE

Jadransko osiguranje donosi jedinstvene i značajne promjene za sve vjerne osiguranike i one koji se to tek spremaju postati, od kojih bismo posebno istaknuli:

 • Svrstavanje u nove povoljnije bonusne razrede - temeljem broja godina u osiguranju kao i godina vozačkog iskustva bez prijavljenih šteta
 • Posebna ugovaranja za vjerne osiguranike - preskakanje bonusnog razreda odnosno odobravanje jednog bonusnog razreda više kao nagradu za vjernost
 • Višegodišnji ugovor o osiguranju - u trajanju od 2 do 5 godina - kroz koji ostvarujete značajne uštede u visini premije osiguranja i do 30%
 • 10 novih bonusnih razreda pružaju Vam mogućnost napretka bonusa iznad 50%
 • Uz dobru i savjesnu vožnju u budućnosti ostvarite NOVI maksimalni bonus od 74%

Što za Vas osobno znači novo bonusno svrstavanje?

Zahvaljujući Vašoj savjesnoj i sigurnoj vožnji te višegodišnjoj obnovi osiguranja u našoj kući, novo bonusno svrstavanje za Vas znači pomicanje u viši, povoljniji bonusni razred, ukoliko u promatranom vremenskom razdoblju niste imali šteta po polici autoodgovornosti. Svoj bonus u Jadranskom osiguranju možete i zaštititi ugovaranjem posebnog BONUSA ZAŠTITE.

Od čega Vas štiti naša polica?

Štiti Vas od odgovornosti prema trećim osobama u slučaju:

 • tjelesnih ozljeda, narušavanja zdravlja ili smrti osobe
 • uništenja, odnosno oštećenja stvari.

Dodatne pogodnosti:

 • besplatna zelena karta i Europsko izvješće o nezgodi
 • priznavanje već stečenog bonusa kod drugih osiguravatelja
 • plaćanje premije u više obroka

Dodatna osigurateljna zaštita po polici AO

Na polici osiguranja od automobilske odgovornosti moguće je ugovoriti i proširena pokrića, čime Vaša polica osiguranja pruža dodatnu zaštitu Vama, Vašim putnicima i Vašem vozilu.

Autonezgoda

Za sigurnu i bezbrižnu vožnju, osigurajte sebe kao vozača i putnike od posljedica nesretnog slučaja. Nudimo Vam mogućnost biranja visine osiguranih svota u skladu s Vašim željama.

Ovom policom osigurani ste:

 • za vrijeme vožnje ili upravljanja motornim i drugim vozilima
 • pri utovaru i istovaru robe s teretnog vozila ili prikolice koji su u neposrednoj vezi s motornim vozilima u prometu
 • pri radu na priključnom stroju kojem motorno vozilo daje pogonsku snagu
 • pri manipulaciji vozilom koje je u neposrednoj vezi s prometom.

Osigurani rizici:

 • smrt od nesreće
 • trajni invaliditet, bilo da se radi o potpunom ili djelomičnom invaliditetu osiguranika nastalom kao posljedica ostvarenja nesretnog slučaja i utvrđenom nakon završenog liječenja troškovi liječenja.

ANexclusive

Ukoliko je ugovoreno pokriće ANexclusive kao osiguranik stječete pravo na mogućnost korištenja naknade za bolničke dane.

AOPLUS

U slučaju da ste kao vozač krivi ili suodgovorni za nastalu prometnu nesreću, garantiramo Vam naknadu štete koju ste pretrpjeli zbog tjelesnih ozljeda. Svota pokrića iznosi do 250.000 kn po jednom štetnom događaju.

AOexclusive

Osiguranje osobne štete vozača je osiguranje od posljedica prometne nesreće, čije se isplate ravnaju prema stvarno nastalim tjelesnim ozljedama ovlaštenog vozača.
O nesreći se radi kada ovlašteni vozač uslijed iznenadnog događaja (nesretnog događaja) neovisnog o njegovoj volji, koji djeluje izvana na njegovo tijelo, pretrpi tjelesne ozljede ili smrt.
U okviru Uvjeta naknađujemo Vam osobnu štetu - i time Vas štitimo kao vozača - ako ste pri upravljanju osiguranim vozilom sudjelovali u prometnoj nesreći koja je nastala Vašom isključivom krivnjom odnosno krivnjom u cijelosti ili uslijed više sile.

Zaštita bonusa

Osiguranje zaštite stečenog bonusa kod obnove police osiguranja od automobilske odgovornosti u Jadranskom osiguranju.

ZONA

Vama i putnicima u Vašem vozilu pruža:

 • osiguranje u slučaju nezgode
 • brzu i stručnu pomoć na cestu tijekom cijele godine

ZONU ugovorite na polici osiguranja od automobilske odgovornosti ili auto kaska na svim prodajnim mjestima Jadranskog.

Saznajte više

Lom stakla

Nudimo Vam osiguranje svih prozorskih stakala na vozilu kao dodatnu mogućnost na polici obveznog osiguranja. Ostvarenje prava ne utječe na Vaš do tada stečeni bonus.