BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ODVJETNIKA

Predmet osiguranja je odgovornost odvjetnika za štetu koju obavljanjem odvjetništva prouzroči trećim osobama. Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određeni propušteni oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojima se trećim osobama prouzroči šteta.

Osiguranjem je obuhvaćena i odgovornost odvjetničkih vježbenika, kao i ostalog osoblja te privatna odgovornost odvjetnika izvan obavljanja djelatnosti uz posebno ugovaranje i plaćanje dopunske premije osiguranja.

Prema odredbama Zakona o odvjetništvu, odvjetništvo je neovisna i samostalna služba koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.
Odvjetnik je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima obavljanjem odvjetništva.
Ukoliko odvjetnik, zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo na poziv Komore u roku 15 dana od poziva ne dostave dokaz o osiguranju, Komora zabranjuje rad imenovanima do trenutka dostave dokaza o ispunjenju ove obveze.

Najniža osigurana svota svakog odvjetnika iznosi minimalno 800.000,00 kn po osiguranom slučaju.
Izuzetno, odgovornost svakog odvjetnika osnivača društva s ograničenom odgovornošću mora se obvezno osigurati na najnižu svotu od 9.000.000,00 kn po osiguranom slučaju.
Povreda obveze osiguranja od odgovornosti, odnosno plaćanja naknade Komori za osiguranje, teža je povreda odvjetničke dužnosti.