BESPLATNI INFO TEL: 0800 0606

TEMELJNI PODACI

Jadransko osiguranje jedno je od vodećih društava na hrvatskom osigurateljnom tržištu. U ponudi društva nalazi se preko 150 vrsta osiguranja, a više od četvrt milijuna klijenata prepoznalo je Jadransko osiguranje kao društvo koje osiguranicima pruža cjelovitu, brzu i efikasnu uslugu osiguranja, počevši od osiguranja motornih vozila i imovine do osiguranja od odgovornosti.

Društvo posluje prema zacrtanim planovima, stabilno i solventno, bilježi kontinuirani razvoj o čemu svjedoče visoke stope rasta svih pokazatelja poslovanja zadnjih deset godina.

Stabilnom sustavu poslovanja doprinosi i 775 djelatnika zaposlenih u 9 vlastitih regionalnih podružnica. Intelektualni kapital, kojeg čine mladi, obrazovani, ambiciozni djelatnici glavni je pokretač poslovanja.

Jadransko osiguranje je ozbiljno i pouzdano osigurateljno društvo koje racionalno ulaže i reinvestira dobit. Pri procjeni svakog rizika konzultiraju se aktuari, dok kontinuirano povećanje pričuve osiguranicima Jadranskog jasno daje do znanja da na Društvo mogu ozbiljno računati. Sva ulaganja Jadransko obavlja sukladno Zakonu o osiguranju, čime su osiguranici maksimalno zaštićeni. Ozbiljnost društva potvrđuju i prodajna mjesta, kao i poslovne zgrade u vlasništvu Društva.

Znanje, iskustvo, stalan rad na proširenju ponude osigurateljnih proizvoda, odlično formirana prodajna mreža i prepoznatljivost na tržištu, aktivno praćenje i odgovaranje na dinamične potrebe tržišta, strategija je kojoj Jadransko osiguranje može zahvaliti stabilan udjel na tržištu već dugi niz godina i predstavlja čvrste temelje za izgradnju uspješne budućnosti.

Temeljni podaci o tvrtki

Tvrtka: Jadransko osiguranje d.d.
Sjedište društva: Listopadska 2, 10 000 Zagreb
Matični broj subjekta upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS): 060006216
Temeljni kapital društva iznosi 50.000.000,00 kuna (slovima: pedeset milijuna kuna) i u cijelosti je uplaćen.
Temeljni kapital društva podijeljen je na 125 000 (slovima: sto dvadeset pet tisuća) dionica.
Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 400,00 kuna (slovima: četiristo kuna).
Uprava društva:

  • Goran Jurišić, predsjednik Uprave
  • Danijela Šaban, članica Uprave
  • Nino Pavić, član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:

  • Davor Bubalo

IBAN: HR85 24810001100105162
SWIFT: KREZHR2X
Kreditna banka Zagreb d.d.